Aarde

Op zijn tractor ploegt een eenzame boer

met het blote oog lijnrechte diepe voren

Een opgewonden kolonie zilvermeeuwen

lijkt uit de omgewoelde aarde te zijn geboren

Luidruchtig  vormen ze  gezamenlijk

een levendige wolk carnivoren

Met hun scherpe blik weten zij behendig

iedere regenworm op te sporen