Bladeren

Een nabije boom magistraal getooid in bonte herfstbladen volgeschreven en voltooid

Liefdesbrieven in vele getale kleurt de boom overheersend boezemrood

Opvallend klein geel blaadje in haastig krabbelschrift een telefoonnummer neergeschreven jammer genoeg ontbreekt een naam

Aan een half afgebroken kale tak hangt een enkel bruin gekruld blad hardnekkig vol zwaarwichtigheid van het leven, loslaten zal alleen gebeuren door te vergeven

Een streng opgesteld statuut, al half kaalgegeten door een opstandige groene rups, hangt aan flarden halfstok

Hier een daar wat vergeten boodschappenlijstjes, toen onvindbaar, vol krabbels in verbleekt oranje, is niet meer te lezen

Kansloos lot hangt aan een draad, begint bij het eerste zuchtje wind al bijna hopeloos te zweven

Verlopen stembiljet van dit jaar valt vertwijfeld als eerste wiegend naar beneden

Reeds snel zullen alle bladeren vallen, opeengehoopt, door een krioelend bodemleven vol smaak worden uitgelezen