Demonstreren

Aangedenderd, een kipper vol met campagnevoerende suikerbieten.
Hun leuzen voor een beter leven zijn van verre al te horen.
Ze willen gezamenlijk oprukken naar Den Haag, 
de politiek laten weten dat een biet ook rechten heeft om na te streven.
De dolle rit eindigt echter ongemerkt en ontzet in Gronings Hoogkerk.
Verbijsterd worden de knollen ondanks massaal protest gelost,
om daarna efficiënt en beleidsmatig tot suikerklonten te worden verwerkt.