Mededeling

Het kikkerkwaakkoortje mag nu niet voor midzomer bij elkaar komen.

Alle evenementen zijn immers door de coronamaatregelen afgelast.

De dirigent, een grote pad, is jammer genoeg ook nog eens onder een langsrijdende auto gekomen.

Hij leeft nog wel, maar zijn dirigeerstokje is door het ongeluk uiteengespat.

Een niet bang uitgevallen egel heeft de arme pad van het asfalt gehaald en thuis een beetje opgelapt.

We krijgen waarschijnlijk een doodstille midzomernacht.