Schapenwolken

Een uitgestrekte groep schapenwolken

komt kalmpjes overgegleden

Geen gemekker of geblaat

maar gedwee en stilletjes aan

De aankomende herfst,

een temperamentvol seizoen,

duld geen tegenspraak

Onverbiddelijk wordt bepaald

wat de schapen moeten doen

In grote getale bijeengedreven

worden ze van noordelijker weidegronden

met ferme hand zuidwaarts opgedreven