Schooldichter

De Schooldichter heeft een formule ontwikkeld waarbij poëzie wordt ingezet als middel voor taalonderwijs en leesbevordering.

Hiertoe brengen we regionale en bevlogen dichters samen om hun passie en ervaring over te brengen op schoolkinderen.

​We laten basisschool kinderen kennis maken met verschillende vormen van poëzie en het uitgeven van een eigen dichtbundel. Dat is creatief en leerzaam en voor de school kostenneutraal.

​Gedichten krijgen weinig aandacht op scholen en de onderwijzers hebben het doorgaans gewoon druk. De Schooldichter geeft hen even een adempauze en draagt bij aan de lesstof.

de tijd wacht op mij
de tijd wacht tot ik ga
maar ik wacht tot de wereld open gaat
zodat ik kan gaan

(Sietse, 8 jaar)

​Een dichtbundel die bewaard blijft, is een monument in taal, voor allemaal. Een eigen dichtbundel die de kinderen -net als de Schooldichter- trots maakt. Zij hebben het immers gemaakt en geïllustreerd. Ouders en andere familieleden willen natuurlijk graag een exemplaar van de gepubliceerde bundel.
Onze methode inspireert kinderen en dichters leggen zich toe op het verspreiden van hun passie.

Voor meer informatie kun je kijken op de website van de Schooldichter of stuur een mailtje naar mij.