Dit late uur

De schemer reeds lang vervlogen

Donkere deken van de nacht

Beschermend en besloten

In stilte bewogen

Een voorzichtige ree

Met zachte tred

Het veld opgelopen

Opkomend sterrengloed

Weerkaatsend

In zachte ogen