Gronings gebruik

Welkom achterom

Klompen uit

Op sokken aan de thee

Die is nog te heet

Rustig aan

We hebben ruim de tijd