Perspectief

Voetstappen in de aarde, 

zijn deze regenachtige dagen 

als verzonken spiegels van water. 

De hemel, asgrauw en uitgestrekt,  

door donker modder ingebed, 

is eenvoudig van bovenaf te aanschouwen.