Refia Doevendans gedicht Slag bij Heligerlee

Poëtische Museum Route 1/2: Slag om Heiligerlee 1568, Ontspoord

Idealen van onoverwinnelijkheid betekenisloos uiteengespat. Plotseling
verdween de slagkracht, leidde tot een beangstigend gevoel van verlatenheid.
Het onoverkomelijke besef van het einde, de strijd om een laatste ademsflard,
nog niet willen toegeven aan eeuwig zwijgen. Ondergedompeld in een
grenzeloze overgang van bloederig zoet naar ziltig zout. Rustig maar, lieverd,
rustig.

Te langzaam verstilt de wreedheid van een eenzame dood ook al begonnen zij
tezamen als geordende eenheid. Schreeuwen van de strijd leidden in
aangespoorde galop naar de val van het eens zo heilige roomse rijk; alsof hen
dat echt had kunnen schelen, ze vochten als beroep voor soldij en misschien
een enkeling voor vluchtige idealen. Had maar niet geluisterd lieverd, had het
laten overwaaien.

Een compagnie ten onder, brak water verstilde lippen, gevolgd door een
allesoverheersend kikkergekwaak. Boven het karkas van een dood paard een
grutto die een hoop lawaai maakt. Een gebroken lans dient als kortstondige
paarplaats. Laat ze maar lieverd, laat ze.

Sterven in verdronken niemandsland waar libellen eeuwig jagen, niet ver van
het zanderige Mons Sinaï en toch oneindig ver van huis gezworven. Graaiden
verstijfde vingers naar een tijd die reeds vergleden is? Het is te laat lieverd het
is veel te laat.

Spinrag, gesponnen zilverdraad ontneemt een laatste ziel de vrijheid van de
reis die hemelwaarts gaat. Geen trompetgeschal der engelen maar een
onverwacht verloren strijd. Voorbij geknakt rietpluis, een drijvende
doodsgrijns; Rust maar lieverd, rust maar.

Oren reeds gevuld met troebel water, een waterrat zwemt aan de kant, een
oog dat even inschattend opkijkt. Verloren zijn zij, in verzonken rimpeling.
Donkere palingen glijden de tijdsgeest voorbij, terwijl de zon in Ommeland voor
de schemer plaats maakt. Laat maar gaan, lieverd, ga maar.


POËTISCHE MUSEUM ROUTE met 9 DICHTERS in de MUSEA van HEILIGERLEE

Op zondagmiddag 18 september ontvangen de Heiligerlese musea een gezelschap dichters.
Zij hebben zich laten inspireren door de verhalen die worden verteld in het Klokkengieterijmuseum en het museum Slag bij Heiligerlee en delen het resultaat met de museumgasten.
Het betreft een initiatief van voormalig stadsdichter Bianca Holst, in navolging van een soortgelijke succesvolle manifestatie in 2018. Deelnemende dichters zijn: Victoria Rojas Milesi, Louis Hagen, Sjoerd Visser, Joyce Bodewes,
Refia Doevedans, Micaela Deden, Harbert Schutte, Eddy Wullink en Bianca Holst.