Refia Doevendans gedicht 80 jarige oorlog

Poëtische Museum Route 2/2: 80 jarige oorlog

Hadden zij als katholiek niet verkondigd dat hun tovenaars sterker waren dan de onze? De zaag ging in Donar’s-eik en die deed er niks aan. We moesten daarna aan het werk, bouwen aan een kerk op stevig fundament.

Binnensmuurs gebeurde het wonderbaarlijke dat velen overtuigde: een orgel hemelhoog, met haar bovennatuurlijke klanken betoverde zij velen en wie niet hoorde werd des duivels aanhang. Zelfs spruitjes zullen een heilig kruisje dragen om de duivel te verdrijven, mijn god waar zou dit heengaan? De klok bleef luiden in resonantie met de tijd om onweersgedonder te breken en ons te beschermen tegen brand en ontij.

Ons zelfbeschikkingsrecht verdween toen de preken tot onmetelijke zelfverrijking leidde. Een ree springt zo maar uit een blinde vlek is het een teken? 13 ganzen vliegen over, ik zei je: het is een ongeluksgetal dat de wereld zal veranderen. Het duurde niet lang voor de ene Waarheid begon te knellen en een nieuwe werkelijkheid zich in meervoudigheid openbaarde.

Luther en Calvijn pleitten voor hervormingen. Opstand, plundering en oorlog, een tijd van wantrouwen en huurlingen die alleen aan hun eigen eenheid trouw waren. Hongersnoden leidde gemakkelijk tot bekeerlingen. Wie niet vechten wilde bedronk zich. Hagenprekers spraken over een religie die afweek van het roomse en waarom moesten wij betalen voor gevechten in het oosten tegen Osmaanse ongelovigen? Duivelaanbidders, hun pact met de gehoornde zou tot ondergang leiden en oude vrouwen maakte vee ziek en mannen impotent; werden daarom tot de voet afgebrand, zwarte katten als vanzelfsprekend aan de galg gehangen. Oorverdovend gegil in dissonantie met het serene kerkelijke koor vervloog naarmate de tijd vorderde.

80 jaar oorlog voor het tij ten goede keerde, de witte wieven uit het klooster dat al lang was afgebroken zonken in de sloten. Een nieuwe tijdgeest werd geboren op de oergrond die ons eigenlijk allemaal toebehoorde. Een nieuwe realiteit als staat der Nederlanden, ontstond uit strijd en kanongebulder en we noemden haar Vrijheid.


POËTISCHE MUSEUM ROUTE met 9 DICHTERS in de MUSEA van HEILIGERLEE

Op zondagmiddag 18 september ontvangen de Heiligerlese musea een gezelschap dichters.
Zij hebben zich laten inspireren door de verhalen die worden verteld in het Klokkengieterijmuseum en het museum Slag bij Heiligerlee en delen het resultaat met de museumgasten.
Het betreft een initiatief van voormalig stadsdichter Bianca Holst, in navolging van een soortgelijke succesvolle manifestatie in 2018. Deelnemende dichters zijn: Victoria Rojas Milesi, Louis Hagen, Sjoerd Visser, Joyce Bodewes,
Refia Doevedans, Micaela Deden, Harbert Schutte, Eddy Wullink en Bianca Holst.